Adatvédelmi irányelvek

A nyilatkozat célja

Adatvédelmi szabályzatunk biztosítja az alkalmazottak, ügyfelek, és valamennyi érdekelt fél számára hogy személyes adataikat a lehető legnagyobb gondossággal, bizalmasan kezeljük. Jelen Nyilatkozat biztosítja, hogy a személyes adatokat törvényesen, átláthatóan és az egyéni jogokat tiszteletben tartva gyűjtjük, tároljuk és dolgozzuk fel. Jelen Nyilatkozat célja hogy megfeleljen az Európai Parlament és Tanács által, 2016. április 27-án hozott 2016/679 rendeletnek, mely a természetes személyek személyes adat kezelésének védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozik, rövidítve GDPR (kötelező 2018.05.25-től).

Hatály

Ez a nyilatkozat minden olyan érdekelt félre (alkalmazott, állásjelölt, ügyfél, beszállító stb.) vonatkozik, aki bármilyen személyes információt megad számunkra.

Kire vonatkozik ez adatvédelmi nyilatkozat?

A Vállalat dolgozóinak minden esetben a jelen Nyilatkozat szerint kell eljárniuk. A Nyilatkozat kiterjed a vállalkozókra, tanácsadókra, partnerekre és minden egyéb külső érintettre. A jelen Nyilatkozatban foglalt szabályok mindenkire vonatkoznak, akivel együtt dolgozunk, vagy aki a nevünkben jár el, és hozzáférhet személyes adatokhoz.

A nyilatkozat elemei

Munkánk során személyes adatok kerülnek gyűjtésrse és feldolgozára. Ez az információ lehet offline vagy online, amely alapján egy személy beazonosítható, mint például: név, cím, felhasználónév és jelszó, „digitális lábnyom”, fénykép, társadalombiztosítási szám, pénzügyi információ, stb. Cégünk ezeket az információkat átláthatóan gyűjti és dolgozza fel, az érintettek teljes körű együttműködésével és ismeretében.
Amint a fent említett információ rendelkezésünkre áll, a következő szabályok és elvek lépnek érvénybe.

A személyes adatvédelem alapelvei

Adatainkról elmondható:

 • mindig pontos és naprakész
 • törvényesen és kizárólag törvényes célokra gyűjtött
 • törvényes és erkölcsi korlátok között kerül általunk feldolgozásra
 • belső vagy külső érintett jogosulatlan vagy illegális hozzáférésétől védett.

Adataink esetében kizárt:

 • nem hivatalosan felhasznált és közzétett
 • az érintett tudta nélkül egyéb célra felhasznált, nem pedig arra, amelyre gyűjtötték
 • az előre meghatározott időn tül tárolt
 • olyan szervezetnek, országoknak vagy államnak továbbítva, amely nem rendelkezik a megfelelő adatvédelmi szabályzattal
 • továbbadva az adat tulajdonosa által jóvá nem hagyott félnek (ez alól kivétel ha a bűnüldöző hatóságok jogos kérelmet nyújtanak be)

Azon túl, hogy az informació hogyan kerül feldolgozásra és hogyan van kezelve, a társaságnak a következő kötelezettségei vannak azokkal szemben, akikhez az adatok tartoznak:

 • tudatni az emberekkel, mely személyes adatai kerülnek gyűjtésre
 • tájékoztatni az embereket az adataik feldolgozásának módjáról
 • tájékoztatni az embereket arról, hogy ki férhet hozzá az adataikhoz
 • tájékoztatás az adatok elvesztésekor, sérülésekor vagy visszaélés esetén
 • lehetővé tenni számukra, hogy az adatbázisainkban szereplő adatokat módosításák, törljék, mennyiségét csökkentsék vagy tartalmát korrigálják

Tevékenységek

A személyes adatok védelme érdekében elkötelezettek vagyunk a következők mellett:

 • korlátozni és felügyelnii az érzékeny adatokhoz való hozzáférést
 • átlátható adatgyűjtési eljárások kidolgozása
 • az alkalmazottak tovább képzése biztonsági intézkedésekről és a magánélet védelméről az interneten
 • hálózati biztonság megvalósítása, a hálózati adatok kibertámadásokkal szembeni védelme
 • eljárás kidolgozása adatokkal történő visszaélés esetére
 • adatkezelési szerződési feltételek kidolgozása
 • adatvédelmi gyakorlatok implementálása (dokumentum megsemmisítés, biztonsági zárolás, adattitkosítás, gyakori biztonsági mentések, hozzáférés engedélyezése stb.).

Fegyelmi eljárás

Minden érdekelt félnek szigorúan be kell tartania a jelen Nyilatkozatban leírt összes feltételt és alapelvet. Az itt osszefoglalt adatvédelmi irányelvek megsértése fegyelmi eljárást és esetlegesen egyéb jogi lépéseket von maga után. Elfogadás dátuma: 2019.10.20

Regionális kapcsolattartási adatok

Hungary

Rauché Medical Kft.
Tax reg no. 27716887-2-43
Lágymányosi utca 12. gszt. 2, Budapest
E-mail

Lépjünk kapcsolatba

Kérjük küldje el nekünk kérdését, és mi gondoskodunk arról, hogy a legmegfelelőbb személy a lehető leghamarabb visszakeressen.